Загальна інформація

 

 

Янюк Тетяна Іванівна

В.о. завідувача кафедри
доцент, кандидат технічних наук

Ж-214, тел. (044)287-97-32,
тел.-факс +38(044)284-30-00
e-mail: ytata13@ukr.net
 
 

Кафедра заснована в 2001 році.

Кафедра технології зберігання і переробки зерна є випусковою та проводить підготовку фахівців бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» та магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

Технологія зберігання і переробки зерна передбачає: зберігання зерна та насіння інших культур на елеваторах і складах, перероблення зерна в борошно на млинзаводах, в крупи на круп’яних підприємствах та в корма на комбікормових заводах.

Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів спеціальності, навчальних програм дисциплін, розроблених викладачами кафедри. Програма навчання не стоїть на місці, а постійно оновлюється у контексті сучасних тенденцій розвитку галузі хлібопродуктів.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу з виробництвом підтримується зв'язок з ТОВ “СТОЛИЧНИЙ МЛИН”, ПАТ «Миронівський Хлібопродукт», філії “Київкомбікорм” ТОВ “Комплекс Агромарс”, ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», КП "Білоцерківхлібопродукт", ПУАТ “Бориспільський експериментальний комбікормовий завод” та в ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції” та з іншими підприємствами по зберіганню і переробці зерна. Вони використовуються для проходження технологічної та переддипломної практик студентами. Лабораторії підприємств оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє студентам вивчити методики та прилади для оцінки якості рослинної сільськогосподарської сировини та готової продукції.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють творчій роботі студентів, що сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів та індивідуалізації процесу навчання студентів. Студенти кафедри активно беруть участь у міжнародній науковій конференції, яка працює у НУХТ в середині квітня кожного року, де виступають із доповідями на різні теми, які пов’язані з проведеними ними науково-дослідними роботами.

Весь навчальний процес на кафедрі спрямований на виховання у студентів любові до обраної професії, на придбання ними твердих знань, розвиток творчого ставлення до навчального процесу, виховання самостійності, логічного мислення і відповідальності.

Зростанню наукового рівня викладачів і співробітників сприяє наявність в університеті спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем кафедри. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06:  проф. Гапонюк І. І. – член спеціалізованої вченої ради.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях всіх форм власності.