Сторінка проф. Гапонюка І.І. (кафедра ТЗ НУХТ)

 1. Вдосконалення технологій та техніки сушіння зерна
  1. Технологічний аудит зерносушарок

Зміст робіт: Найменш затратний та найбільш оперативний спосіб встановити реальний стан зерносушарок, їх потенціал та недоліки, способи підвищення продуктивності й зменшення енерговитрат, покращення якості сушіння та зменшення рівня забруднення довкілля.

Досвід роботи: Роботи виконувалися на різних підприємствах з діагностики шахтних та модульних зерносушарок.

Результати аудиту:

а) на N-му елеваторі було встановлено причини низької продуктивності зерносушарко ДСП-32х2от з причини недостатньої теплової потужності пальників;

б) на іншому N-му елеваторі було встановлено причини проблем з роботою систем автоматичного управління режимами сушіння (хаотичні несанкціоновані стрибки температури) із-за наявності «тепло-аеродинамічних ям»;

в) ще на інших N-их елеваторах було встановлено причини заниженої продуктивності сушарок і-за незбалансованості теплового поля»;

г) --«--   нерівномірності сушіння зерна – в механічних недоліках газорозподільних шахт;

д) --«--   нерівномірності сушіння зерна – в різних пошарових швидкостях шару зерна в шахтах;

ж) --«--  нерівномірності сушіння зерна – різного балансу підведеної і відведеної теплоти шахт сушарок, особливо високопродуктивних іноземних;

з) Надмірне витрати сушіння – з причин «несанкціонованих» втрат теплоти;

– з причин нерівномірності сушіння зерна;

– з причин нераціональних режимів сушіння;

– з причин наявності «теплових ям»;

– з причин недосконалих способів сушіння;

– з причин відсутності рекуперації теплоти;

– з причин зменшеної волого поглинаючої спроможності сушильних газів, тощо;

м) Незадовільна якість сушіння – наявність тріщинуватості та поверхневого «загартовування» зерна, травмування термолабільних складових зернини, тощо.

 

 1. Вдосконалення технології сушіння зерна зерносушарок

Зміст робіт: Вдосконаленням режимів сушіння із використанням теоретичних і стендових досліджень з наближених до виробничих умов вітчизняних та закордонних сушарок (товщина шару від 150 до 350 мм, температура сушильних газів від 35 до 220 ºС та енергії течії сушильних газів до 3 кПа, перемінна вологопоглинаюча спроможність газів довкілля (±δ)=15…25 %, управління внутрішньо-капілярним тиском зернин, конвективно-кондуктивні способи тепло-і вологообміну, тощо) дозволяють:

а) продуктивність - збільшити продуктивність сушарки до 45 %;

б) економічність - зменшити питомі витрати теплоносія до 25 %;

в) екологічність – зменшити рівень забруднення довкілля до 65 %;

г) якість – зменшити мікротравмування (тріщиноутворення) та термотравмування зерна.

Досвід роботи: Роботи виконувалися на різних підприємствах з реконструкції та модернізації 12-ти шахтних зерносушарок типу ДСП-32, 5-ти шахтних високопродуктивних сушарко іноземного виробництва, 4-х модульних зерносушарок.

 • Детальніше можна ознайомитися в публікаціях проф. І. Гапонюка (на сайті бібліотеки НУХТ), телефонному режимі, конференціях та обумовлених зустрічах на кафедрі ТЗПЗ НУХТ.
  1. Вдосконалення конструкції зерносушарок

Зміст робіт: Найбільш затратний та найбільш результативний напрямок вдосконалення технологій та показників роботи зерносушарок.

Досвід роботи: Роботи виконувалися в співдружності із машинобудівельним підприємством Півдня України, на ряді елеваторів в співдружності з будівельно-монтажними організаціями (авторський нагляд) на ряді елеваторів з реконструкції та модернізації шахтних зерносушарок.

 • Детальніше можна ознайомитися в публікаціях проф. І. Гапонюка (на сайті бібліотеки НУХТ), телефонному режимі, конференціях та обумовлених зустрічах на кафедрі ТЗПЗ НУХТ.
 1. Аспіраційні системи та системи знепилення.

2.1.Техніко-технологічний, аеродинамічний та тепловий аудит існуючих аспіраційних систем

2.2. Проектування та налагоджування систем знепилення (аспіраційних систем) підприємства

Досвід роботи: Роботи виконувалися на різних підприємствах України.

В співавторстві з науковцями ОНАХТ та ТОВ «Золота Столиця» розроблено нові «Правила проектування та налагоджування аспіраційних установок підприємств із зберігання та переробки зерна" 

 • Детальніше можна ознайомитися в публікаціях проф. І. Гапонюка (на сайті бібліотеки НУХТ), телефонному режимі, конференціях та обумовлених зустрічах на кафедрі ТЗПЗ НУХТ.

 

 1. Теплові, аеродинамічні та тепло-кінетичні розрахунки зернозневоджувальних агрегатів елеваторів, фермерських господарств та машинобудівельних заводів,

 

 1. Навчання та консультації працівників елеваторів, машинобудівельних підприємств

 

 1. Дискусійні теми (матеріали в стані доопрацювання):
  1. Доцільність використання поліпропіленових мішків для короткотривалого зберігання зерна.
  2. Доцільність та особливість використання альтернативних теплоносіїв.
  3. Висхідні чи спадні режими сушіння – переваги та недоліки.
  4. Підведення сушильних газів під розрідженням чи нагнітанням – як краще ?
  5. Чи впливає довкілля на економічні та технологічні показники роботи сушарок ?
  6. Особливості сушіння зерна крупних розмірів. Раціональні способи та режими.

 

Науковці кафедри пропонують читачам ставити свої дискусійні теми та запитання.