Слово завідувача кафедри

Янюк Тетяна Іванівна

В.о. завідувача кафедри
доцент, кандидат технічних наук

Ж-214, тел. (044)287-97-32,
тел. (044)287-92-36,
тел.-факс +38(044)284-30-00
e-mail: ytata13@ukr.net

Шановні абітурієнти!

Споконвіку ЗЕРНО вважається виявом народної незалежності та мудрості, бо в ньому - злиття душевних і фізичних сил, надій, умінь, сподівань. Експорт зерна і продуктів його переробки є вагомою складовою валового внутрішнього продукту нашої держави. Саме тому, підготовка фахівців галузі здійснюється на одній із найпотужніших кафедр – технології зберігання і переробки зерна.

Кафедра була створена в серпні 2011 року на базі одного із найстаріших в університеті факультетів технології бродильних і хлібопекарських виробництв, історія якого ведеться з 1930 року.

Підготовка студентів здійснюється за двома освітніми ступенями: «бакалавр» спеціальністю 181 "Харчові технології" освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» та «магістр» спеціальністю 181 "Харчові технології" освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

Якісне навчання студентів забезпечується наявністю спеціалізованих лабораторій, оснащених сучасним вітчизняним та закордонним обладнанням та доступом до сучасних інформаційних технологій. традиційно навчання проводиться за денною та заочною (дистанційною) формами, а починаючи з 2018 року - за дуальною формою навчання, коли студент одночасно і навчається на стаціонарі за індивідуальним планом, і проходить стажування на профільному підприємстві за укладеним договором.

За відмінне навчання, наукову роботу та активну участь у громадському житті університету студенти можуть отримувати Стипендії Президента України, Верховної Ради України, персональні стипендії НУХТ та грошові премії.

Своє дозвілля наші студенти проводять в різноманітних гуртках: вокальному, хоровому, сучасного класичного та бального танцю, бандуристів, скрипалів тощо. Крім того на базі інституту працює вокально-інструментальний ансамбль, театр мініатюр, а сучасний спортивний комплекс, тренажерні зали та басейн, які знаходяться поруч із гуртожитком.

Випускники нашої кафедри працюють на керівних посадах підприємств харчової та переробної галузей: майстрами, змінними технологами, інженерами-технологами, начальниками цехів, завідувачами виробництвом, завідувачами лабораторіями, головними інженерами, директорами заводів. Наші випускники можуть працювати на державних і приватних підприємствах, в науково-виробничих об’єднаннях, конструкторських, проектних і науково-дослідних організаціях, контрольно-виробничих лабораторіях, галузевих міністерствах і відомствах, вищих навчальних закладах.

Тож запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашої дружньої кафедральної родини.

Тетяна Іванівна Янюк – в. о. завідувача кафедри технології зберігання і переробки зерна.