ОС "Магістр"

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з виробничою, науково-дослідною, педагогічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською діяльністю в галузі технології зберігання зерна, переробки зерна в борошно та крупу і для виробництва комбікормів.

Навчання за освітнім ступенем «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форм навчання триває 1,5 роки.

Проведений аналіз обов’язків магістрів даного профілю дозволив виділити наступні професійні задачі, які їм необхідно вирішувати в практичній діяльності:

·                     знати історію своєї спеціальності, бути патріотом обраної професії, пропагувати передові досягнення вітчизняних вчених та промисловців в галузі технології зберігання і переробки зерна;

·                     знати наукові основи технології та технологічного обладнання підприємств з метою керування технологічними процесами на високому рівні ефективності;

·                     вміти організовувати ведення технологічних процесів та забезпечити здійснення контролю за якістю сировини і готової продукції;

·                     володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності для вирішення поставлених завдань;

·                     розуміти суть економічних відносин;

·                     засвоювати нові знання і прогресивні технології;

·                     мати відповідну лінгвіністичну, екологічну та правову підготовку.

Відповідно до вирішення поставлених задач у магістра, в процесі навчання, формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня сформованості вмінь.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі проводиться за науковою спеціальністю 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». За час існування на кафедрі підготовлено 3 доктори та 13 кандидатів технічних наук.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам-магістрам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях усіх форм власності на посадах: завідувач лабораторією, начальник зміни, завідувач виробництва, головний інженер, головний технолог, науковий співробітник в науково-дослідних та інженер-проектувальник в проектних організаціях, а також в представництвах закордонних фірм, які займаються розробленням і впровадженням новітніх технологій та обладнання зі зберігання і переробки зерна.

Магістри освітньої програми «Технології зберігання і переробки зерна» на сьогодні є найперспективнішими фахівцями даної галузі.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell