ОС "Магістр"

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з виробничою, науково-дослідною, педагогічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською діяльністю в галузі технології зберігання зерна, переробки зерна в борошно та крупу і для виробництва комбікормів.

Навчання за освітнім ступенем «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форм навчання триває 1,5 роки.

Проведений аналіз обов’язків магістрів даного профілю дозволив виділити наступні професійні задачі, які їм необхідно вирішувати в практичній діяльності:

·                     знати історію своєї спеціальності, бути патріотом обраної професії, пропагувати передові досягнення вітчизняних вчених та промисловців в галузі технології зберігання і переробки зерна;

·                     знати наукові основи технології та технологічного обладнання підприємств з метою керування технологічними процесами на високому рівні ефективності;

·                     вміти організовувати ведення технологічних процесів та забезпечити здійснення контролю за якістю сировини і готової продукції;

·                     володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності для вирішення поставлених завдань;

·                     розуміти суть економічних відносин;

·                     засвоювати нові знання і прогресивні технології;

·                     мати відповідну лінгвіністичну, екологічну та правову підготовку.

Відповідно до вирішення поставлених задач у магістра, в процесі навчання, формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня сформованості вмінь.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі проводиться за науковою спеціальністю 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». За час існування на кафедрі підготовлено 3 доктори та 13 кандидатів технічних наук.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам-магістрам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях усіх форм власності на посадах: завідувач лабораторією, начальник зміни, завідувач виробництва, головний інженер, головний технолог, науковий співробітник в науково-дослідних та інженер-проектувальник в проектних організаціях, а також в представництвах закордонних фірм, які займаються розробленням і впровадженням новітніх технологій та обладнання зі зберігання і переробки зерна.

Магістри освітньої програми «Технології зберігання і переробки зерна» на сьогодні є найперспективнішими фахівцями даної галузі.

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell