ОС "Бакалавр"

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Харчові технології та інженерія».

Навчання за освітнім ступенем «бакалавр» денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю можуть навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2 або 3 роки для денної форми та 2,5 або 3,5 роки – для заочної.

Професійне спрямування для поглибленого вивчення певної галузі харчової промисловості студенти обирають після другого року навчання. Новацією даної організації освітнього процесу є те, що для студента створюються усі умови для свідомого вибору спеціалізації і подальшої магістерської програми. До того ж студент володітиме поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить йому широкі можливості при працевлаштуванні.

Після закінчення навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» студенти  отримують освітній ступінь «бакалавр». Продовження навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» може відбуватися у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell