Наукова робота

Наукова робота на кафедрі здійснюється за двома напрямами. Під керівництвом проф. Шаповаленка О. І. проводяться наукові дослідження за напрямом “Розроблення та удосконалення технологій зберігання та оброблення зернових культур з метою отримання кормових і харчових продуктів покращеної їх якості та асортименту”.

За цими напрямами результати наукових досліджень співробітники кафедри публікують в провідних наукових журналах.

Співробітники кафедри постійно налагоджують наукові зв’язки з закордонними профільними ВНЗ і науковими організаціями. Викладачами кафедри підтримуються творчі та наукові контакти з: Технічним університетом Молдови; науково-дослідним інститутом переробки крохмалю (Китай); Вроцлавським сільськогосподарським інститутом (Польща); Китайським національним науково-дослідним інститутом харчової промисловості, Промисловим технологічним інститутом (Шрі-Ланка); Державною лабораторією якості сільськогосподарської сировини (Таїланд).

Кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами галузі та здійснює науково-практичні консультації підприємств із сушіння зерна, налагодження, експлуатації та оцінки ефективності технологічних і пневмотранспортуючих ліній та аспіраційних систем. Кафедра має значний щорічний фонд виконання госпдоговірних тематик із сушіння зерна, проектування нових та реконструкції діючих зернопереробних і зернозберігаючих підприємств. У рамках виконання цих робіт значна частина технічних і наукових розробок, а також власних науково-дослідних робіт кафедри впроваджується у виробництво на підприємствах різних форм власності.