Спеціальність 181 "Харчові технології"

Кафедра технології зберігання і переробки зерна є випусковою та проводить підготовку фахівців бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» та магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

Детальніше: освітній ступінь "БАКАЛАВР", освітній ступінь "МАГІСТР".