Методичне забезпечення (кафедра ТЗПЗ)

Номера методичних вказівок за дисциплінами

Назва дисципліни

Конспект

лекцій

До вивчення

(контрольні роботи)

До виконання

лабораторних робіт

практичних занять

курсових робіт та проектів

Зернознавство

6909 (2007)

5207 (2000)

8468 (2015)

5207 (2000)

8468 (2015)

---

---

Технології харчових виробництв. Технологія зберігання і переробки зерна

66.09-31.05.2017 Ел.

6546

8184 (2012)

8467(2015)

---

---

Зберігання зерна

6911 (2007)

5662 (2003)

8278 (2013)

5662 (2003)

---

Сушіння зерна

6906 (2007)

5838 (2001)

5557 (2000)

8278 (2013)

---

---

Технологія галузі. Технологія елеваторної промисловості

6916 (2007)

6743 (2006)

66.12-02.11.2017 Ел.

6743 (2006)

7936 (2011)

Основи технології зернових продуктів

6904 (2007)

6467 (2004)

8074 (2012)

---

---

Технологія галузі. Технологія борошномельного виробництва

7895 (2011)

8532

(2016)

8275 (2013)

---

5755 (2001)

8279 (2013)

НОТК

6915 (2007)

6467 (2004),

6654 (2005)

5630 (2000)

---

---

Технологія галузі. Технологія комбікормів

6907 (2007)

---

8277 (2013)

---

8569(2016)

Технологія галузі. Технологія круп’яного виробництва

6908 (2007)

6892 (2007)

8436 (2015)

8586 (2017)

---

5917 (2002)

Проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами САПР

6905 (2007)

66.05-02.11.2016 Ел.

7304 (2009)

66.03-01.11.2016 Ел.

---

6257 (2003),

7304 (2009)

66.04-01.11.2016 Ел.

Оптимізація технологічних процесів зберігання і переробки зерна

6931 (2007)

7082 (2008),

 

---

---

---

Вентиляційне обладнання

66.13-

23.04.18 Ел.

8528

(2016)

---

---

8445

(2015)

Технологічні розрахунки,

облік і звітність у галузі

---

6700 (2006)

---

6700 (2006)

---

Інноваційні технології зберігання і переробки зерна

66.02-

17.06.14 Ел.

---

---

---

66.14-

16.05.18 Ел.

Зернові добавки

 

66.06-09.11.2016 Ел.

8587 (2017)

---

---

Контроль якості та безпечності продуктів зберігання та переробки зерна 66.08-16.05.2017 Ел.  

66.17-21.06.18 Ел.

   
Управління якістю та безпечністю зернопереробних підприємств   66.10-20.06.2017 Ел.      

 

Практика

Технологічна ІІІ курс

6314 (2004)

Технологічна IV курс

5726 (2001), 7823 (2011)

Переддипломна:

6047 (2002)

технологічна частина

5264 (1998), 7935 (11)

економічна частина

6145

 

До виконання розділів дипломних проектів

Технологічна частина:

 

 

борошномельне виробництво

5755 (2001)

 

круп’яне виробництво

5917 (2002)

 

комбікормове виробництво

6396 (2004)

 

Дипломне проектування IV курс

7690 (2011), 66.07 (2016)

 

Охорона праці

6160, 5390, 6052 (ДП)

 

Будівництво

2668

 

Автоматизація

5893, 5756

 

Економічна частина

6868 (2007), 5580, 6161

 

До виконання дипломного проекту V курс

8276 (2013), 66.07 (2016)

 

До виконання магістерської кваліфікаційної роботи

7249 (2009)

 

До складання технологічни схем 8583 (2017)