Історична довідка

 

1993 рік

кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів була одержана ліцензія на підготовку фахівців із спеціальності “Технологія зберігання і переробки зерна”

1998 рік

перший випуск фахівців зі спеціальності “Технологія зберігання і переробки зерна”

серпень

2001 року

заснована кафедра технології зберігання і переробки зерна у складі факультету технології бродильних і хлібопекарських виробництв

2002 рік

державна екзаменаційна комісія прийняла перший випуск фахівців нової кафедри

2007 рік

у загальному рейтингу кафедр НУХТ кафедра технології зберігання і переробки зерна зайняла перше місце

2011 рік

у зв’язку із структурними змінами в НУХТ кафедра увійшла до складу факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв

2016 рік

у зв’язку із структурними змінами в НУХТ кафедра увійшла до складу Навчально-наукового інституту харчових технологій