Друга вища освіта

Ви вирішили опанувати нову спеціальність?

Ви вирішили отримати інший освітній ступінь вищої освіти за новою спеціальністю?

Ми надамо Вам таку можливість!

На навчання для здобуття другої вищої освіти приймаються особи, які вже мають освіту за ступенем бакалавра, спеціаліста або магістра, чи навчаються в нашому університеті не менше одного року за ступенем бакалавра.

Ви можете поступити до нас на будь-яку спеціальність за якою у нас здійснюється навчання!

Форма навчання – очна (денна) або заочна (без відриву від виробництва).

Увага! Одночасне навчання за двома денними формами навчання не дозволяється!

1. Якщо Ви маєте диплом бакалавра за спеціальністю (напрямом підготовки), що є спорідненою для обраної Вами спеціальності спеціаліста чи магістра – Ви вступаєте на навчання на магістра чи спеціаліста на основі диплома бакалавра і маєте складати звичайні вступні випробування:

                  – з фаху і з іноземної мови.

Спорідненість визначається за таблицею 4 до Правил прийому.

Термін навчання вказаний у таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом спеціаліста або магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

2. Якщо Ви маєте диплом бакалавра за спеціальністю (напрямом підготовки), що не є спорідненою для обраної Вами спеціальності спеціаліста чи магістра, – Ви вступаєте на навчання на магістра чи спеціаліста на основі диплома бакалавра і спочатку маєте скласти додаткове вступне випробування з фаху на якому перевіряється та підтверджується відповідність Ваших знань кваліфікаційним вимогам обраної спеціальності, а потім маєте складати звичайні вступні випробування:

                   – з фаху і з іноземної мови.

Термін навчання вказаний у таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом спеціаліста або магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

3. Якщо Вам не вдасться позитивно скласти додаткове вступне випробування при вступі на навчання на магістра чи спеціаліста, або Ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності – у Вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступенябакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»), склавши відповідні додаткове вступне випробування на бакалавра, а потім - фахове випробування на бакалавра.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра (окрім першого)), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що Вами вже опановано відповідно до обраної Вами нової спеціальності.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

4. Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра в нашому університеті та виконєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте  здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на другий курс за іншою формою навчання (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) за умови успішного проходження фахового випробування у формі співбесіди.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

 

Перелік документів для вступу громадян України

Перелік документів для вступу іноземних громадян на денну і на заочну форми навчання

Порядок подавання документів та порядок роботи Приймальної комісії

Програми вступних випробувань

Вартість навчання

Розклад вступних випробувань

Контактна інформація