Засідання кафедри

27 грудня 2016

1.       Про виконання плану видання навчально-методичної літератури  2015- 2016 н. р. за І семестр навчального року.      (Доповідає – доц. Харченко Є.І.). 

2.       Про хід виконання планів профорієнтаційної роботи кафедри за І півріччя навчального року.      (Доповідає – доц. Супрун-Крестова О.Ю.).      3.        Підсумки проміжного  та підсумкового контролю знань студентів  денної форми навчання за результатами  І семестру (ліквідація заборгованостей студентами) .   (Доповідають – лектори дисциплін).               

4.       Про  виконання викладачами  плану підготовки матеріалів для дистанційної освіти студентів у січні-лютому 2016/2017 н.року .      (Доповідає – доц. Супрун-Крестова О.Ю.)

5.       Поточні питання

Зав. каф.                                                                                                                       Шаповаленко О.І.