Захист дипломів

22 червня 2018

Згідно наказу по Національному університету харчових технологій № 38 від 18 квітня 2018 р. та внесеними змінами Екзаменаційна комісія із захисту дипломних проектів студентами денної форми навчання зі спеціальності 6.051701 – “ Харчові технології та інженерія” була затверджена в такому складі:

Голова Державної екзаменаційної комісії:

Шаповаленко Олег Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Члени комісії:

Шаран Андрій Васильович – к.т.н., доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Харченко Євген Іванович к.т.н., доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Тракало Тетяна Олександрівна – асистент кафедри технології зберігання і переробки зерна, секретар ЕК.

Члени Екзаменаційної комісії та студенти-дипломники заздалегідь були ознайомлені з наказом № 230 КС від 07 березня 2018 р. “Про затвердження тем та призначення керівників дипломних проектів по Навчально-науковому інституту харчових технологій, заочної форми навчання” та графіком засідання ЕК.

Згідно графіку ЕК провела 3 засідання (13,15 та 19 червня 2018 р.). Було  заслухано 20 дипломних проектів. Представлені до захисту дипломні проекти відповідають профілю спеціальності університету та вимогам, що висуваються до інженерних робіт та освітнього рівня «Бакалавр».

На студентів були підготовлені такі документи: завдання на проектування, направлення голові ЕК з даними про успішність та відгуком керівника, зовнішня рецензія фахівців галузі хлібопродуктів.

Перед захистом члени комісії були ознайомлені з темою дипломних проектів та успішністю студентів. Із змістом проектів, пояснювальними записками, графічною частиною, відгуком керівника та рецензента члени комісії ознайомлювались під час захисту дипломних проектів.

Захист дипломних проектів проводились у відкритій формі. Всі засідання ЕК відбувались чітко і організовано.

Захист дипломних проектів проводився у встановленому порядку, тривалість захисту складала 10-15 хв. Дипломні проекти були представленні розрахунково-пояснювальною запискою та графічною частиною з 4-6 листів. Студентам надавали слово, в якому вони розкривали суть заходів проекту, потім відповідали на поставлені запитання членів ЕК, а також відповідали на зауваження рецензента.

Дипломні проекти були виконані згідно з вимогами СКД, в достатньому об’ємі, державною мовою.

Екзаменаційна комісія відмічає, що студенти достатньо підготовленні теоретично та здатні застосовувати набуті знання на практиці. При виконанні проекту студенти вирішували питання пов’язані з підвищенням ефективності виробництва, покращенням механізації та автоматизації виробничих процесів, введенням нового сучасного технологічного та аспіраційного обладнання, а також впровадженням передових технологій.

Атмосфера під час засідання Екзаменаційної комісії була доброзичлива, сприяла впевненій поведінці студентів, розкриттю ними своїх знань та здібностей.

Аналізуючи результати захисту дипломних проектів, можна зробити такий висновок: всього захищено 20 дипломних проектів з оцінками:

“відмінно” – 6;      “добре” – 8;   “задовільно” – 6.

У результаті захисту екзаменаційна комісія відмітила студентку Душкевич В.В.

Екзаменаційна комісія одноголосно присвоїла за результатами захисту 20 студентам кваліфікацію бакалавра зі спеціальності 6.051701 – “Харчові технології та інженерія ”.

ФОТОАЛЬБОМ. (Фотографії надані автором - Тетяною Тракало).

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell