З мікроорганізмами та шкідниками зернової маси ознайомила здобувачів доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна

3 грудня 2021

Доцентка кафедри технології зберігання і переробки зерна Тетяна Тракало прочитала відкриту лекцію «Мікроорганізми та шкідники зернової маси» з дисципліни «Технологія зберігання зерна» для здобувачів третього року навчання освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія», яку відвідав викладацький колектив кафедри.

Під час лекції були розглянуті питання: види мікроорганізмів, які присутні в зерновій масі та умови, що впливають на їх розвиток та життєдіяльність; ураженість зерна хворобами; шкідники хлібних запасів та методи боротьби з ними. Особливу увагу лекторка акцентувала на питанні умов, що впливають на розвиток та життєдіяльність мікроорганізмів і наголосила, що вплив мікроорганізмів на зернову масу проявляється у наступному: втрата партією зерна показників свіжості, погіршення технологічних властивостей зерна, зниження посівних та товарних якостей зерна, втрата в масі сухих речовин зерна, а також набуття зерном токсичних властивостей. Під час розгляду питання шкідників хлібних запасів лекторка зосередила увагу здобувачів, що за даними ООН кожен рік втрати зерна у світі від шкідників складають біля 10%, тобто втрачається така кількість зерна, якою можна було б прогодувати 135 млн. чол. Тому питання дотримання умов правильного зберігання зерна є дуже актуальним.

Лекція була прочитана впевнено, викладення матеріалу було чітким, логічним, послідовним та супроводжувалося мультимедійною презентацією. Здобувачі освіти не лише зацікавлено прослухали матеріал лекції, а й долучилися до активного обговорення.