Відкрита лекція доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна

19 жовтня 2021

Доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна Євген Харченко прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів в зернових технологіях» для здобувачів першого року навчання освітнього ступеня «Магістр», освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна».

На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри технології зберігання і переробки зерна та фахівчиня навчально-методичного відділу Алла Оскілко.

Тема лекційного заняття – «Основні поняття оптимізації». Під час лекції були розглянуті питання властивостей математичних моделей, етапів побудови і застосування математичних моделей, поняття про оптимальне керування технологічним процесом. Особливу увагу лектор акцентував на питанні створення моделі об’єкта керування, що в подальшому дасть змогу здобувачам правильно підібрати математичну модель керування окремими об’єктами та/або окремими етапами технологічного процесу для проведення наукових досліджень за обраними темами кваліфікаційних робіт.

Лекція була прочитана на високому методичному рівні та супроводжувалася мультимедійною презентацією. Лектор активно залучав здобувачів до дискусії і наголошував на важливості теми лекційного заняття під час опрацювання отриманих результатів досліджень наукової роботи.