Навчально-методична робота

5 липня 2017

На кафедрі технології зберігання і переробки зерна вийшов електронний навчальний посібник "Технологія комбікормів". Авторський колектив: завідувач кафедри  Олег Шаповаленко, доценти Олег Євтушенко та Тетяна Янюк, асистент Інна Ноздрюхіна.

В навчальному посібнику наведено теоретичні відомості щодо сировинної бази для виробництва комбікормів, продукції комбікормових підприємств, а також наукові основи та технологічні прийоми, які забезпечують якість та безпечність кормів. Наявні гіперпосилання на текстові та відеоматеріали дозволяють студенту опанувати значно більший обсяг інформації в різній формі її викладення.

Також в навчальному посібнику сформовані основні структурні елементи лабораторних робіт з дисципліни технологія комбікормів. Кожна лабораторна робота складається з теми, мети, завдань, установок, приладів, лабораторного посуду, реактивів, теоретичних відомостей, порядку виконання роботи, запитання для самоперевірки, рекомендованої літератури. Також передбачені структурні елементи таблиць, графіків, поля для аналізу одержаних результатів, висновків і рекомендації, які студент заповнює під час виконання лабораторної роботи.

Основна мета посібника - допомогти студентам заощадити час самостійної роботи щодо підготовки до занять з дисципліни, надати більше можливостей для її кращого опанування та підготувати їх до контрольних тестових занять. Також він є досить ефективним інструментом навчального процесу для підвищення ефективності викладання дисципліни.

Навчальний посібник рекомендований Вченою радою Національного університету харчових технологій як електронний навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 181 "Харчові технології".