Наукові семінари

19 травня 2017

На засіданні кафедри технології зберігання і переробки зерна відбулось проведення наукових семінарів аспірантами другого та третього років навчання. З доповідями виступили Маргарита Кожевнікова, Мирослава Кожевнікова та Алла Петренко. Аспіранти доповіли про основні положення виконаної роботи у відповідності до індивідуальних планів навчання, про отримані результати та відповідали на поставлені питання викладачів кафедри. За підсумками доповідей та на основі виконаної роботи завідувач кафедри Олег Шаповаленко поставив на голосування питання щодо ухвалено рішення про затвердження їх звітів та отриманих результатів. Результати голосування: "за" - 9, "проти" - немає, "утримались" - немає.