Магістри 2018

21 лютого 2018

Згідно наказу по Національному університету харчових технологій №  163 від 30 листопада 2017 р. Екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» була затверджена в такому складі:

Голова Екзаменаційної комісії:

Стретович Олександр Анатолійович – к. т. н., доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту інноваційної діяльності Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Члени комісії:

Шаповаленко Олег Іванович – д. т. н., проф., зав. кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Харченко Євген Іванович – к. т. н., доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Тракало Тетяна Олександрівна – асистент кафедри технології зберігання і переробки зерна, секретар ЕК.

Члени Екзаменаційної комісії та студенти-магістри заздалегідь були ознайомлені з наказом № 1254 КС від 17 жовтня 2017 р. “Про затвердження тем магістерських робіт студентам 2-го курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій денної форми навчання та графіком засідань ЕК.

Згідно графіку ЕК провела 2 засідання (20-21 лютого 2018 р.). Було заслухано 12 магістерських робіт.

Представлені до захисту дипломні проекти відповідають профілю спеціальності університету та вимогам, що висуваються до магістерських робіт. На кожного студента були підготовлені такі документи: завдання на магістерську роботу, направлення голові ЕК з даними про успішність та відгуком керівника, рецензія фахівців галузі хлібопродуктів. Перед захистом члени комісії були ознайомлені з темами магістерських робіт та успішністю кожного студента. Із змістом роботи, пояснювальною запискою, презентацією, відгуком керівника та рецензента члени комісії ознайомлювались під час захисту кожної магістерської роботи. Захист магістерських робіт проводився у відкритій формі. Всі засідання ЕК відбувались чітко і організовано.

Захист магістерської роботи проводився у встановленому порядку, тривалість кожного захисту складала 30-35 хв. Магістерські роботи були представленні пояснювальною запискою та ілюстративним презентаційним матеріалом. Магістрантам надавали слово, в якому вони розкривали суть роботи, потім відповідали на поставлені запитання членів ЕК, а також відповідали на зауваження рецензента. Всі магістерські роботи виконані згідно з вимогами СКД, в достатньому об’ємі, державною мовою.

Екзаменаційна комісія відмічає, що всі студенти достатньо підготовлені теоретично та здатні застосовувати набуті знання на практиці. При виконанні роботи студенти вирішували питання пов’язані з підвищенням ефективності виробництва, введенням нового сучасного технологічного обладнання, розроблення нових технологій виробництва продуктів харчування та кормів для тварин, а також впровадженням передових технологій.

Впевнено, грамотно захищала свою магістерську роботу студенти Тетяна Терещенко, Олександр Дмитренко, Тетяна Рябко та Олена Шатківська. Атмосфера під час засідань Екзаменаційної комісії була доброзичлива, сприяла впевненій поведінці студентів, розкриттю ними своїх знань та здібностей.

Аналізуючи результати захистів магістерських робіт, можна зробити такий висновок: всього студентами захищено 12 магістерських робіт з оцінками:

         “відмінно” –  7;                    “добре” – 5;       “задовільно” – 0.

Екзаменаційна комісія одноголосно присвоїла за результатами захисту 12 студентам кваліфікацію магістра зі спеціальності 181 «Харчові технології».

mobilbahis, tipobet, artemisbet, bet reviews, canlı casino, lisansli casino siteleri, canlı bahis, lisansli bahis siteleri, kacak bahis siteleri, youwin, sekabet, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell